นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18555
Page Views 37530
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายอาวุธ อาระลา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

สิบเอกสุชาติ ภูทอง
นิติกรชำนาญการ

จ่าเอกสมพร ตุ่มงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางวิรันตรี มธุรัญญานนท์
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น

นายวีระยุทธ ปะจะตัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิบเอกพิภพ จันทะสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายกฤษณะ จันทรประทักข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอดุลย์ โพธิสาร
พนักงานขับรถ

นายจำเริญ จันทะสิงห์
พนักงานดับเพลิง

นายไชยยา ทางผล
พนักงานดับเพลิง

นายธีรยุทธ โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง

นายสุกิจ ยศสมศักดิ์
พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย ชุมสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง

นายคมสัน คำแสนเดช
พนักงานดับเพลิง

นายจำเนียร จันทร์เมืองหงส์
พนักงานดับเพลิง

นายธวัชชัย ลาดหนองขุ่น
พนักงานดับเพลิง

นายรัฐฐาธิป ปรินแคน
พนักงานดับเพลิง

นายธนารักษ์ รบไพรี
พนักงานดับเพลิง

นายชินวัฒน์ สิงห์อ้น
พนักงานดับเพลิง