นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 15/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 9670
Page Views 23619
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.พ. 61 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561

ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1/2561  เพื่อพิจารณาภารกิจในบริบทและหน้าที่ของเทศบาลตำบล  โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  เริ่มตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเรียกประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายอำนวยการ งานกิจการสภา