นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18586
Page Views 37561
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายพงษ์ศิวะ แสนพิมล
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอาวุธ อาระลา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายสุเนตร คำมะนี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุดใจ สิงห์อ้น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

สิบเอกสุชาติ ภูทอง
นิติกรชำนาญการ

นายชยพล น้อยแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสมสมัย อาระลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกสมพร ตุ่มงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ แก้วภักดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุบรรณ พันธุ์พาณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกพิภพ จันทะสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าอากาศเอกกฤษดา โพธิสาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิรันตรี มธุรัญญานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวีระยุทธ ปะจะตัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกุลธิดา บุญไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สิบเอกศุภฤกษ์ กรมขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกฤษณะ จันทรประทักข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกนกกาญจน์ พันธุ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุวดี โพธิสาร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาศ วงค์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมหมาย กองพิธี
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น บุญแสง
พนักงานขับรถยนต์