นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 15/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 9676
Page Views 23625
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (26 มี.ค. 61 | อ่าน 25 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตอ - บ้านอีง่อง ตำบลหัวช้าง (14 มี.ค. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตอ - บ้านอีง่อง ตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกุง - บ้านดงกลาง ตำบลหัวช้าง (14 มี.ค. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกุง - บ้านดงกลาง ตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มี.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกุง - บ้านดงกลาง (09 มี.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมซ่อมเสริมผิว asphaltic concrete สายบ้านหนองกุง-บ้านดงกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09 มี.ค. 61 | อ่าน 41 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตอ - บ้านอีง่อง ตำบลหัวช้าง (09 มี.ค. 61 | อ่าน 40 ครั้ง)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมซ่อมเสริมผิว asphaltic concrete สายบ้านหนองตอ-อีง่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09 มี.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 10 (05 มี.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตอ-บ้านอีง่อง ตำบลหัวช้าง (05 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกุง-บ้านดงกลาง ตำบลหัวช้าง (05 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายถนนถนน คสล. บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างขยายถนน คสล.บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 1 (29 ม.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 42 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 1 (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านอ้น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 60 | อ่าน 43 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 10 (20 ธ.ค. 60 | อ่าน 45 ครั้ง)