นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18559
Page Views 37534
 
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลหัวช้างได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นเทศบาลตำบลหัวช้าง  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2551  โดยมีผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างเป็นเทศบาลตำบลหัวช้างตั้งแต่วันที่  18  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นมา  จากเดิมมี  15  หมู่บ้าน  15  เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  30  ท่าน  เป็น  2  เขตเลือกตั้ง  คือ  เขตที่  1  ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 13 , 14 และ 15  เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 และ 12  สมาชิกสภาเทศบาลเขตละ  6  ท่าน  รวมเป็น  12  ท่าน