นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18596
Page Views 37571
 
กองคลัง

นางชนิตา ศรีสุวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิสิษฐ กุลจิตติสาธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกัลย์นิชา ศรีฤาชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิภาพร รู้ยืนยง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอรฤทัย หงส์จุมพล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเกษศิรินทร์ วงศ์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางดาราพร วงค์เสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางวิกานต์ดา นิยมพล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวคำเพียร แสงภารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวิลาวัลย์ สมีแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนุชรี แสงภารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววาสนา มุ่งชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ