นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 15667
Page Views 33385
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอข้อมูลข่าวสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 53

คำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร
การตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.83 KB 37
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.18 KB 36
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.52 KB 34
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและนอกบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.75 KB 36
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.29 KB 34
การรับแจ้งย้ายออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.01 KB 32
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.29 KB 37
การรับแจ้งการย้ายเข้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.49 KB 33
การแจ้งตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.75 KB 40
การแจ้งเกิดเกินกำหนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.47 KB 36
การแจ้งเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.48 KB 42
การขอบ้านเลขที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.28 KB 37

คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.98 KB 46

คู่มือประชาชนกองช่าง
คู่มือการขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 36
คู่มือการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.72 KB 35
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.03 KB 42
คู่มือการขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.33 KB 33
คู่มือการขอใช้น้ำประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.87 KB 35
คู่มือการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.63 KB 38

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.62 KB 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบเดือน ตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.85 KB 1