นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18526
Page Views 37501
 
กองการศึกษา

นางกฤษณี สมุทรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางผะกาวดี ทาระคำ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเดชา จิตแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางคิด สมุทรศรี
ครู คศ.1

นางทองคำ ข่าขันมะลี
ครู คศ.1

นางอรวรรณ ภาวุธ
ครู คศ.1

นางสาวพานทอง จันทะโคตร
ครู คศ.1

นางชัชฎาพร พิกิจอาจ
ครู คศ.1

นางนิจใจ ภาวะลี
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพ อินทะชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกัลยาณี นะเสล์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนกแก้ว แสงหัวช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ